Tin Tức & Sự Kiện

TIẾP CẬN NỀN GIÁO DỤC 4.0 NHỜ PHƯƠNG PHÁP HỌC QUA DỰ ÁN

Học qua dự án là một hình thức đã được triển khai tại các nước phát triển. Với phương pháp này, học sinh được thầy cô hướng dẫn thực hiện một dự án hay đề tài học tập và đánh giá thành tích dựa trên dự án đó. Học sinh phải chủ động nghiên cứu kiến thức từ sách vở và các nguồn tài nguyên thông tin khác.

Ở Việt Nam, hình thức học qua dự án chủ yếu được áp dụng tại bậc đại học. Tuy nhiên hiện nay, phương pháp này được ứng dụng cho các bậc học sớm hơn như tiểu học, trung học trọng điểm và một số trung tâm tiếng Anh cấp tiến.

Share:
loader