Tên Khóa Học Cấp Độ Ca Học Giờ Học Số HV Ngày Khai Giảng Trạng thái
Anh Văn Giao Tiếp Giao Tiếp Sơ Cấp 01 3-5-7 19h30-21h00 PM 6 25/12/2018 Chờ Lớp
Anh Văn Thiếu Niên Teenpro 01 3-5-7 17h45-19h45 PM 10 01/11/2018 Đang Học
Anh Văn thiếu nhi Kidplus 03 2-4-6 17h45-19h45 PM 7 25/11/2018 Chờ Lớp
Anh Văn thiếu nhi Kidplus 01 3-5-7 17h45-19h45 PM 8 25/11/2018 Chờ Lớp
Anh Văn thiếu nhi Kidplus 01 2-4-6 19h30-21h00 PM 15 30/11/2018 Chờ Lớp
Anh Văn Mầm Non kiddy 01 3-5-7 17h45-19h45 PM 15 30/11/2018 Chờ Lớp
loader