Tin Tức & Sự Kiện

vocabulary for business and administratrion

vocabulary for business and administratrion

  • 0 lượt tải
  • 0 views

vocabulary for business and administratrion

Check Your English Vocabulary for Business Administration được sưu tầm và đăng tải, là tài liệu ôn tập và nâng cao từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh, giúp ích cho các bạn đang theo học ngành kinh tế, hoặc làm việc trong những môi trường kinh doanh quốc tế.

Nếu bạn muốn thực hành và phát triển từ vựng Tiếng Anh về lĩnh vực Quản trị kinh doanh, các bạn sẽ nhận thấy cuốn sách Check Your English Vocabulary for Business Administration đặc biệt hữu ích. Các bài tập trong cuốn sách sẽ giúp bạn ôn tập và hệ thống lại vốn từ vựng Tiếng Anh kinh tế, mang lại hiệu quả tốt cho công việc cũng như học tập của bạn. Cuốn sách phù hợp với những người:

  • Làm việc hoặc đang có kế hoạch làm việc trong môi trường doanh nghiệp nói Tiếng Anh
  • Công việc tiếp xúc thường xuyên với những người nói Tiếng Anh kinh tế
  • Không phải làm việc trực tiếp về Quản trị kinh doanh nhưng công việc đòi hỏi phải có một kiến thức làm việc kinh doanh và các biểu thức kinh tế.

Danh Mục: Stationary, Notebook

Tags: Pencil, Drawing

loader